Röntgen- und Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie System

Projektlaufzeit:

12/2022 - 12/2023

Projektleitung (Organisationseinheit):

Prof. Dr. Christian Klaus Müller (Fakultät Physikalische Technik/Informatik)

Projekttyp:

FTZ-Forschungsprojekt

Kontakt:

Prof. Dr. Christian Klaus Müller

+49 (375) 536 1510
christian.mueller.1fh-zwickaude

Fördermittelgeber:

DFG

Förderprogramm:

DFG Grossgeräte