Nachwuchsforschergruppe: Der spinale Querschnitt - Wege aus der Hilflosigkeit unter Nutzung modulierter Hirnströme

Projektlaufzeit:

07/2016 - 06/2019

Projektleitung (Fakultät):

Frau Prof. Dr. Silke Kolbig (Physikalische Technik/Informatik)

Kontakt:

Frau Prof. Dr. Silke Kolbig

+49 (375) 536 1382
Silke.Kolbigfh-zwickaude

Fördermittelgeber:

SMWK + EU